keyboard_arrow_left


LRT televizija programa
savaitei

SEKMADIENIS (10d.)

 • 00:25Vaizdo dienoraštis

 • 01:55Menki juokai

 • 03:45Pasaulio slėpiniai iš paukščio skrydžio

 • 04:30Nusikaltimo menas

 • 05:15Nusikaltimo menas

 • 06:00Lietuvos Respublikos himnas

 • 06:02Širdyje lietuvis

 • 07:00Kultūros diena

 • 07:30Šventadienio mintys

 • 08:00Išpažinimai

 • 08:30Gyventi kaime gera

 • 09:00Toliau nuo miesto

 • 09:30Gamtininko užrašai

 • 09:55Tai bent Kalėdos

 • 10:00Gustavo enciklopedija (subtitruota)

 • 10:30Lietuvos tūkstantmečio vaikai

 • 11:30Gyvūnų užkalbėtoja

 • 12:00LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 12:05Čia dabar?!

 • 12:35Afrika

 • 13:30Puaro

 • 15:15Nepamirštas Vilnius

 • 15:25LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 15:30Žinios. Orai (su vertimu į gestų k.) (savaitgalio 15:30)

 • 15:45Istorijos detektyvai (subtitruota)

 • 16:45Duokim garo!

 • 18:00Savaitė su „Dviračio žiniomis“

 • 18:30Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) (18:30)

 • 19:00Langas į valdžią

 • 19:30Savaitė

 • 20:30Panorama

 • 20:52Sportas. Orai (Panorama)

 • 21:00LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 21:05Restoranas

 • 22:05Siuvėja

PIRMADIENIS (11d.)

 • 00:00Dogvilis

 • 03:00Afrika

 • 03:50Langas į valdžią

 • 04:15Puaro

 • 06:00Lietuvos Respublikos himnas

 • 06:02Labas rytas, Lietuva

 • 06:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 6:30)

 • 06:40Labas rytas, Lietuva

 • 07:00Žinios. Orai (Labas rytas 7:00)

 • 07:07Labas rytas, Lietuva

 • 07:30Žinios. Orai (Labas rytas 7:30)

 • 07:37Labas rytas, Lietuva

 • 08:00Žinios. Orai (Labas rytas 8:00)

 • 08:07Labas rytas, Lietuva

 • 08:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30)

 • 08:40Labas rytas, Lietuva

 • 08:55LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 09:00Leipcigo kriminalinė policija

 • 09:50Komisaras Reksas

 • 10:40Everet detektyvų agentūra

 • 11:30Jaunieji slaugytojai

 • 12:15Euromaxx (trumpos)

 • 12:30Kas ir kodėl?

 • 13:001 000 pasaulio stebuklų

 • 14:00Žinios. Orai (Laba diena 14:00)

 • 14:20Laba diena, Lietuva

 • 15:00Žinios. Orai (Laba diena 15:00)

 • 15:15Laba diena, Lietuva

 • 16:00Žinios. Orai (Laba diena 16:00)

 • 16:15Geroji ragana

 • 17:00Pažadas

 • 18:00Kas ir kodėl?

 • 18:30LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 18:35Svarbi valanda

 • 19:30Daiktų istorijos (subtitruota)

 • 20:30Panorama

 • 21:00Dienos tema

 • 21:20Sportas. Orai (Panorama)

 • 21:25LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 21:30LRT forumas

 • 22:30Dviračio žinios

 • 23:00Išdavikas

 • 23:45Komisaras Reksas

ANTRADIENIS (12d.)

 • 00:30Mano pasas meluoja

 • 01:00LRT radijo žinios

 • 01:05Daiktų istorijos (subtitruota)

 • 02:00LRT radijo žinios

 • 02:05LRT forumas

 • 03:00LRT radijo žinios

 • 03:05Savaitė

 • 04:00LRT radijo žinios

 • 04:05Kas ir kodėl?

 • 04:30Pakvaišę dėl ratų

 • 05:00LRT radijo žinios

 • 05:05Svarbi valanda

 • 06:00Lietuvos Respublikos himnas

 • 06:02Labas rytas, Lietuva

 • 06:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 6:30)

 • 06:40Labas rytas, Lietuva

 • 07:00Žinios. Orai (Labas rytas 7:00)

 • 07:07Labas rytas, Lietuva

 • 07:30Žinios. Orai (Labas rytas 7:30)

 • 07:37Labas rytas, Lietuva

 • 08:00Žinios. Orai (Labas rytas 8:00)

 • 08:07Labas rytas, Lietuva

 • 08:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30)

 • 08:40Labas rytas, Lietuva

 • 08:55LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 09:00Leipcigo kriminalinė policija

 • 09:50Komisaras Reksas

 • 10:40Everet detektyvų agentūra

 • 11:30Jaunieji slaugytojai

 • 12:15Euromaxx (trumpos)

 • 12:30Kas ir kodėl?

 • 13:001 000 pasaulio stebuklų

 • 14:00Žinios. Orai (Laba diena 14:00)

 • 14:20Laba diena, Lietuva

 • 15:00Žinios. Orai (Laba diena 15:00)

 • 15:15Laba diena, Lietuva

 • 16:00Žinios. Orai (Laba diena 16:00)

 • 16:15Geroji ragana

 • 17:00Pažadas

 • 18:00Kas ir kodėl?

 • 18:27Maltiečių sriuba 2023. Siužetai

 • 18:30LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 18:35Svarbi valanda

 • 19:30(Ne)emigrantai (subtitruota)

 • 20:30Panorama (su vertimu į gestų k.)

 • 21:00Dienos tema (su vertimu į gestų k.)

 • 21:20Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)

 • 21:25LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 21:30Mes lietuviai

 • 22:30Dviračio žinios

 • 23:00Išdavikas

 • 23:45Komisaras Reksas

TREČIADIENIS (13d.)

 • 00:35Toliau nuo miesto

 • 01:05(Ne)emigrantai (subtitruota)

 • 02:00LRT radijo žinios

 • 02:05Mes lietuviai

 • 03:00LRT radijo žinios

 • 03:05Istorijos detektyvai (subtitruota)

 • 04:00LRT radijo žinios

 • 04:05Kas ir kodėl?

 • 04:30Mano pasas meluoja

 • 05:00LRT radijo žinios

 • 05:05Svarbi valanda

 • 06:00Lietuvos Respublikos himnas

 • 06:02Labas rytas, Lietuva

 • 06:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 6:30)

 • 06:40Labas rytas, Lietuva

 • 07:00Žinios. Orai (Labas rytas 7:00)

 • 07:07Labas rytas, Lietuva

 • 07:30Žinios. Orai (Labas rytas 7:30)

 • 07:37Labas rytas, Lietuva

 • 08:00Žinios. Orai (Labas rytas 8:00)

 • 08:07Labas rytas, Lietuva

 • 08:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30)

 • 08:40Labas rytas, Lietuva

 • 08:55LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 09:00Leipcigo kriminalinė policija

 • 09:50Komisaras Reksas

 • 10:40Everet detektyvų agentūra

 • 11:30Jaunieji slaugytojai

 • 12:15Euromaxx (trumpos)

 • 12:30Kas ir kodėl?

 • 13:001 000 pasaulio stebuklų

 • 14:00Žinios. Orai (Laba diena 14:00)

 • 14:20Laba diena, Lietuva

 • 15:00Žinios. Orai (Laba diena 15:00)

 • 15:15Laba diena, Lietuva

 • 16:00Žinios. Orai (Laba diena 16:00)

 • 16:15Geroji ragana

 • 17:00Pažadas

 • 18:00Kas ir kodėl?

 • 18:30LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 18:35Svarbi valanda

 • 19:301 000 pasaulio stebuklų

 • 20:30Panorama

 • 21:00Dienos tema

 • 21:20Sportas. Orai (Panorama)

 • 21:25LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 21:30Lietuva kalba

 • 22:30Dviračio žinios

 • 23:00Išdavikas

 • 23:45Komisaras Reksas

KETVIRTADIENIS (14d.)

 • 00:35Veranda

 • 01:051 000 pasaulio stebuklų

 • 02:00LRT radijo žinios

 • 02:05Lietuva kalba

 • 03:00LRT radijo žinios

 • 03:05Stilius

 • 04:00LRT radijo žinios

 • 04:05Kas ir kodėl?

 • 04:30Gyventi kaime gera

 • 05:00LRT radijo žinios

 • 05:05Svarbi valanda

 • 06:00Lietuvos Respublikos himnas

 • 06:02Labas rytas, Lietuva

 • 06:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 6:30)

 • 06:40Labas rytas, Lietuva

 • 07:00Žinios. Orai (Labas rytas 7:00)

 • 07:07Labas rytas, Lietuva

 • 07:30Žinios. Orai (Labas rytas 7:30)

 • 07:37Labas rytas, Lietuva

 • 08:00Žinios. Orai (Labas rytas 8:00)

 • 08:07Labas rytas, Lietuva

 • 08:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30)

 • 08:40Labas rytas, Lietuva

 • 08:55LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 09:00Leipcigo kriminalinė policija

 • 09:50Komisaras Reksas

 • 10:40Everet detektyvų agentūra

 • 11:30Jaunieji slaugytojai

 • 12:15Euromaxx (trumpos)

 • 12:30Kas ir kodėl?

 • 13:001 000 pasaulio stebuklų

 • 14:00Žinios. Orai (Laba diena 14:00)

 • 14:20Laba diena, Lietuva

 • 15:00Žinios. Orai (Laba diena 15:00)

 • 15:15Laba diena, Lietuva

 • 16:00Žinios. Orai (Laba diena 16:00)

 • 16:15Geroji ragana

 • 17:00Pažadas

 • 18:00Kas ir kodėl?

 • 18:30LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 18:35Svarbi valanda

 • 19:30Eurolyga per LRT

 • 19:45Eurolygos krepšinio turnyras

 • 20:40Eurolyga per LRT

 • 20:46Eurolygos krepšinio turnyras

 • 21:45Eurolyga per LRT

 • 22:00Pakvaišę dėl ratų

 • 22:30Dviračio žinios

 • 23:00Išdavikas

 • 23:50Komisaras Reksas

PENKTADIENIS (15d.)

 • 00:35Gyventi kaime gera

 • 01:05Samčių kovos

 • 02:00LRT radijo žinios

 • 02:05Gimę tą pačią dieną (subtitruota)

 • 03:00LRT radijo žinios

 • 03:05Beatos virtuvė (subtitruota)

 • 04:00LRT radijo žinios

 • 04:05Kas ir kodėl?

 • 04:30Toliau nuo miesto

 • 05:00LRT radijo žinios

 • 05:05Svarbi valanda

 • 06:00Lietuvos Respublikos himnas

 • 06:02Labas rytas, Lietuva

 • 06:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 6:30)

 • 06:40Labas rytas, Lietuva

 • 07:00Žinios. Orai (Labas rytas 7:00)

 • 07:07Labas rytas, Lietuva

 • 07:30Žinios. Orai (Labas rytas 7:30)

 • 07:37Labas rytas, Lietuva

 • 08:00Žinios. Orai (Labas rytas 8:00)

 • 08:07Labas rytas, Lietuva

 • 08:30Žinios. Sportas. Orai (Labas rytas 8:30)

 • 08:40Labas rytas, Lietuva

 • 08:55LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 09:00Leipcigo kriminalinė policija

 • 09:50Komisaras Reksas

 • 10:40Everet detektyvų agentūra

 • 11:30Jaunieji slaugytojai

 • 12:15Euromaxx (trumpos)

 • 12:30Kas ir kodėl?

 • 13:001 000 pasaulio stebuklų

 • 14:00Žinios. Orai (Laba diena 14:00)

 • 14:20Laba diena, Lietuva

 • 15:00Žinios. Orai (Laba diena 15:00)

 • 15:15Laba diena, Lietuva

 • 16:00Žinios. Orai (Laba diena 16:00)

 • 16:15Geroji ragana

 • 17:00Pažadas

 • 18:00Kas ir kodėl?

 • 18:27Maltiečių sriuba 2023. Siužetai

 • 18:30LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 18:35Svarbi valanda

 • 19:30Šilti susitikimai

 • 20:30Panorama

 • 21:00Dienos tema

 • 21:20Sportas. Orai (Panorama)

 • 21:25LRT Kalėdų kalendorius 2023

 • 21:30Auksinis protas

 • 22:45Videokaukas

 • 22:50Beždžionių planeta

LRT televizija– visuomeninė Lietuvos televizija,transliuojantiLietuvos žiūrovams informacines, šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, taip pat religines laidas bei laidas tautinėms mažumoms. Matoma visoje šalyje ir per palydovą „Sirius 4“ Šiaurės ir Rytų Europoje (vienas iš „Viasat“ paketo koduotų kanalų).

close
TV ProgramaIšsaugoti svetainės nuorodą,
kaip programėlę.